Tre derrkucat

Категорија:
Изданија на албански јазик

Едиција:
Përalla të shkurtëra

Димензии:
120/165mm-16 faqe, me kapakë

Цена:
35,00 MKD
 

Детали

Përmbledhje prej 33 tregimesh të përshtatura për moshën më të re. Përveç se në përmbajtje, edhe në madhësi janë të bëra në mënyrë që mund t’i mbajnë duart e vogla të fëmijëve.Këtë botim mund ta gjeni në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe.