На Натаниел, Мел и Елиот им треба твојата помош! Земи ја твојата лупа и помогни им да ги решат енигмите, да ги откријат тајните кодови, да поминат низ лавиринтите, да ги подредат сликите, да ги откријат неправилностите и да направат да се појават мистериозноте предмети..

Сликовници со волшебна лупа