Англиско-Македонски и Македонско-Англиски речник

Категорија:
Речници

Едиција:
/

Димензии:
120/170 mm - 760 стр; тврд повез

Цена:
473,00 MKD
 

Детали

Овој стандарден речник содржи повеќе од 100.000 зборови, изрази и фрази, а како посебен прилог во речникот е даден краток преглед на англиската граматика кој овозможува да се добијат основни информации за граматичките правила во англискиот јазик. Визуелниот дел на крајот од речникот претставува корисен додаток за надградба на знаењето.