Градина во домот

Категорија:
Прирачници

Едиција:
Прирачници за цвеќиња

Димензии:
230/270mm - 47 страници, брош повез

Цена:
179,00 MKD
 

Детали

Опишување во детали на темелните карактеристики на широката разновидност на видовите. Јасно опишување на негата што му е потребна на секое растение. Благодарение на овие неопходни совети ќе ги научите сите вообичаени болести и нивниот третман, потоа идеалната положба, зачестеноста на полевањата и многу други информации за ботаничките семејства.