Tino është pirat (br.171)

Категорија:
Изданија на албански јазик

Едиција:
Piksi

Димензии:
100/100 - 24 fq.

Цена:
19,00 MKD
 

Детали

Një seri prej 60 librave me ilustrime me tema të ndryshme. Dedikuar për më të vegjëlit si në madhësi gjithashtu edhe në përshtajen e teksteve që fëmijët të mësojnë gjithçka rreth tyre dhe për çdo gjë që u intereson. Për kafshët, bimët, mjedisin, shkollën, dentistin, mjekun etj.