Циркус

Категорија:
Боенки

Едиција:
Лесно се бои

Димензии:
240/240 mm-12 страници

Цена:
100,00 MKD
 

Детали

Во овие боенки кои се навистина лесни за боење, релјефните граничници ќе им помогнат на децата да бојат во ограничениот простор и нивните цртежи да бидат навистина прецизни. Исто така има многубројни илустрации и нови зборчиња кои децата ќе ги научат преку поврзување со главниот цртеж. Наслови во оваа серија се: Продавница, Животни, Циркус и Превозни средства.