Тино е пират (бр.171)

Категорија:
Сликовници

Едиција:
Пикси

Димензии:
100/100 – 24 стр.

Цена:
19,00 MKD
 

Детали

Серија од 60 сликовници за најразлични теми. Наменети за најмалите како по својата големина така и текстуално се прилагодени истите да ги научат децата за се што ги опкружува и интересира. За животните, растенијата, околината, училиштето, заболекарот, лекарот итн.